آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : عروسی گریه آور

یک عروسی گریه آور!

ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻫﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻋﺮﻭس ﺑﺸﻪ, و ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻫﺮ ﭘﺪﺭﻱ اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺭو ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﺮﻭﺳﻲ ﺑﺒﻴﻨﻪ. به گزارش نامه نیوز به نقل از پارسینه، ﻭﻟﻲ ﺑﺮاﻱ “ﺟﻮﺳﻲ” و ﭘﺪﺭﺵ “ﺟﻴﻢ”, اﻳﻦ ﺁﺭﺯﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺤﺎﻝ ﺷﺪ که ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻴﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺣﺎﺩ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺷﺪﻩ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ... بیشتر بخوانید »