آخرین خبرها
تعداد بازدید : 15,408

آگهی دعوت دختران به خانه های خالی! +سند

به گزارش بولتن نیوز، به نقل از ناطقان، شاید در روزگار ماهواره، فیسبوک و وایبر که گردش اطلاعات بدون هیچگونه محدودیت و مرزی در حال انجام است، صحبت کردن از ارزش ها و حرمت ها برای عده ای مضحک به نظر برسد.

اما گستردگی و پیچیدگی روابط اجتماعی تا هر کجا هم که پیش برود، قطعا در فرهنگ اصیل و ناب ایرانی – اسلامی همچنان ناهنجاریها و ضدارزشها محکوم است و عموم مردم دین دار و اصیل ایرانی در برابر هجمه های عظیم فرهنگی تسلیم نخواهند شد.

در این بین اخیرا اتفاقی در فضای مجازی کشورمان در حال شیوع است، که شاید چشم بستن بر روی آن در آینده ای نه چندان دور تبعاتی سنگین را متوجه جامعه کند.

به گزارش خبرنگار ناطقان؛ اخیرا در یک پایگاه اینترنتی خرید و فروش کالا، که از حیث میزان بازدید جزء ۵۰ سایت پرمخاطب کشور محسوب می شود؛ آگهی های وقیحانه ای در حال انتشار است که با اندکی تامل عمق فاجعه نمایان می شود.

با مرور متن تعدادی از این آگهی ها که تعداد آنها کم هم نیست؛ مشاهده می شود عده ای از شهروندان با صراحت به دختران و زنان جوان پیشنهاد می دهند که با آنها هم خانه(!) شوند و در ذیل برخی از این آگهی ها توضیحات جزئی و در کمال وقاحت شماره تلفن فرد هم درج شده است.

شاید با دیدن این جنس آگهی ها چشمه ای از رخدادهای جاری در زیر پوست جامعه نمایان شود و به نوعی بتوان دلیل افزایش سن ازدواج و بی میلی برخی جوانان برای تن دادن به تعهدات زندگی مشترک را لمس کرد.

قابل ذکر است نهادهایی همچون پلیس فتا و دیگران ناظران مسئول در فضای مجازی؛ بد نیست گاهی سری به این دست پایگاه های اینترنتی بزنند و در صورت احساس وقوع تخلف، اقدامی عاجل  در راستای توقف اشاعه فحشاء انجام دهند.

در زیر تنها نمونه هایی از پیشنهادهای وقیحانه به دختران برای هم خانه شدن را ملاحظه می نمائید:

 

کانال تلگرام آسمانیها۹۰

۲۱ نظر

 1. ﻧﺴﺨـﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻭﺻﯿﺖ ﻟﻘـﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺴـﺮﺵ!

  ﭘﺴـﺮﻡ !

  ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘـﯽ ﺍﺳﺘﺨـﺪﺍﻡ ﺷﻮﯼ، ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺩﻭ نفر ﺭﻓﯿـﻖ ﺷـﻮ:

  ﺁﻧﭽﻨـﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺍﻧـﯽ ﺁﺑﺪﺍﺭﭼـﯽ، ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽـﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﺮﺍﺳﺖ.

  ﻓـﺮﺯﻧﺪﻡ !

  ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ SMS ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﻦ،

  ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.

  ﭘﺴـﺮﻡ !

  ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮕﯿﺮ .. ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﯼ ﺍﺵ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ.

  ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﯾﮏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ، ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.

  ﭘﺴـﺮﻡ !

  ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﺑﺨﻮﺍﻥ..

  ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺮﻭﯼ ﺑﺮﻭ..

  ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺪ ﻧﮕﻮ ، ﺍﮔﺮ ﺭﻓﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﻤﻠﮑﺘﺖ ﺑﺪ ﻧﮕو.

  ﭘﺴـﺮﻡ !

  ﺍﮔﺮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﯼ،

  ﺁﯾﺖ ﺍﻟﮑﺮﺳﯽ ﺑﺨﻮﺍﻥ،

  ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻥ، ﻭ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺸﺴﺘﻦ .

  ﭘﺴـﺮﻡ !

  ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾـﻦ ﮐـﺎﺭ ﻋﺎﻟـﻢ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻥ ﯾﮏ ﺍﺣﻤـﻖ ﺍﺳﺖ .ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ﭘﺲ ﺗﻮ ﻫﻢ…

  ﻓـﺮﺯﻧﺪﻡ !

  ﺍﮔﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﯾﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

  ﺯﯾﺮﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍست

  ﭘﺴـﺮﻡ !

  ﺍﺳﺎﺗﯿـﺪ ﺭﺍ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺸﻤﺎﺭ !

  ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺱ، ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ، ﺧﻮﺩ ﺩﺍﻧﯽ

  ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯽ ﺧﻮﺩﯼ ﻟﻘﺐ “ ﺍﺳﺘﺎﺩ ” ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﮑﻦ.

  ﻣﺸﮏ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﻮﯾﺪ، ﻧﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﻋﻄﺎﺭ ﺑﮕﻮﯾﺪ .

  ﭘﺴـﺮﻡ !

  ﺭﺍﻩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ..ولی تو باور نکن.

 2. اصلا اعتقادی به این دست صحبت ها ندارم خانه از پای بست ویران است .
  یعنی هرکس علاقه ای به ازدواج نداشت به خاطر این دست تبلیغاته ؟؟؟مگه همه تن به همچین زندگی ها وروابطی می دهند ؟ویا اینکه در کل کشور ما اینگونه زندگی کردن عرف شده ؟؟؟؟

  هزارویک مشکل برسر راه ازدواج جوانان هست نمونه اش رو می تونین برین از اگهی های مشاورین املاک جستجو کنین کرایه های انچنانی وودیعه های این چنینی…خرید خونه ی ۵۰متری ۳۰۰میلیون تومان…. پرداخت اجاره ماهیانه یک منزل مسکونی مساوی با پرداخت کل حقوق ماهیانه ی یک کارمند

 3. کاملا”بابنفشه موافقم

 4. بخشی از مشکلات گرونیه اما بعضی پسرا هستن میگن وقتی میتونیم نیازمون رو با آدمایی که این کاره هستن برطرف کنیم چرا بریم زن بگیریم نمونش داداش دوستم وضع مالی خیلی خوبی داره خونه و ماشین هم داره اما زن نمیگیره میگه اینا هستن دیگه یه عده نمیدونن هدفشون از ازدواج چیه فکرمیکنن ازدواج فقط مسائل جنسیه تا وقتی متوجه نشن که عشق و‌ زندگی مشترک و مسئولت پذیری چیه وضع همینه اونا میخوان یه دخترو بدبخت کنن که نیازشون برطرف بشه پس همون بهتر که زن نگیرن و همینجوری نیازشون رو برطرف کنن یه پسری که عادت کرده هر روز با یه دختر باشه نمیتونه به یک نفر پایبند بمونه وگرنه گرونی بهونس همون پسرهایی که به همخونه هاشون پول میدن تا باهاشون بمونن پای ازدواج که برسه میگن پول نداریم شهوت که در حیوان هم هست یه عده فقط مثل حیوان عادت کردن این نیاز رو برطرف کنند و هیچی از زندگی و پایبند بودن به شریک زندگی نمیفهمند اگر آدم نخواد کاری رو انجام بده هزارویک بهانه واسه انجام ندادنش میاره

 5. خیلی جالبه یکی از آگهی ها بدون اتاقه! همه چیز اوپنه … حریم خصوصی هم معنا نداره … خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم … اینا صیغه میشن…

  • باسلام.اگه خونه افاف راه میوفتاد دیگه این مساءل پیش نمیومد.دیگه خانوما با ترس و لرز بیرون نمیومدند یا نگاه های عجیب غریب بعضی آقایون حوس باز رو نمیخواستند تحمل کنند.بی ادبی نباشه،هرخونه ای wc میخواد.اگه اشتباه میگم شما صحیحشو بفرمایید.

 6. بدون حاشیه یعنی چی؟؟؟
  -برام حاشیه سازی نکنید، من یک خانمم که همخونه می خوام.
  -من یه مردم و یک همخونه خانم می خوام، که هیچ حاشیه ای (پدر،برادر) نداشته باشه.
  -خونه مون نه اتاق داره، نه حاشیه.
  -حاشیه کلا چیز بدی است.

 7. با ندا موافقم ولی همش مشکل از طرف آقایون نیست خدا وند خانمهای بی بند و بار رو به راه راست هدایت کنه

 8. فقط خدا بدادمون برسه..
  ما که از پدر و مادر نصف شب بیدار شو نماز بخوان بدنیا آمدید این شدیم ببین بچه هاى این نسل چى میخواد دربیاد

 9. یه سایت بدرد بخور تو این مملکت درست شد که بدون گرفتن پول داره یه کمکی به مردم میکنه حالا ببینید میتونید یه جوری به هردلیلی ببندینش
  تو مملکت ما هیچ مشکلی نیست فقط مونده گیر بدید به دیوار ؟؟؟؟
  آسمانیها ، تو دیگه چرا ؟؟؟؟ تو که دیپلم داری چرا ؟؟؟؟؟؟
  بهتر نبود قبل از اینکه این مطلبو بزارین یه زنگ میزدین ببینین ایا اینا خانمن که آگهی دادن یا نه ؟
  شاید خانوم باشن ، بدبختا نمیتونن بیان هم اتاقی اقا در خواست بدن که …
  خداوکیلی خب مملکتی داریم ، وقتی یکی یه کار خیر میکنه میگردیم ببینیم کجا میتونیم یه عیب براش پیدا کنیم بندازیمش تو دره
  سایت دیوار زیر نظر پلیس فتا کار میکنه که زیر همه آگهی هاش زده
  بزارین اونا کار خودشونو خوب بلدن

 10. حالا تو این آکهی ها مگه معلوم بود کسی که دنیبال همخونه میگرده پسره؟؟؟؟؟

  خب این چیز جدیدی نیست که دانشجوها یا خیلی ها همخونه میگیرن که هزینه هاشون کم بشه. مگه طرف گفته من پسر هستم و دنبال یک همخونه دختر میگردم؟؟؟؟
  چی میگین شماها بابا حالتون خوب نیستا…. هرکس از زاویه دید خودش دنیا رو میبینه نویسنده این خبر حتما خودش افکار منفی داره

 11. چه خبره؟؟ من به بچه شهرستانی واسه پایان نامه ام تهران میام.پانسیون ۴ تخت شده بالای۳۰۰ والبته با پول ودیعه!!تازه بودن امنیت وسایل!!
  خونه که رهن۱ زیر ۱۰ میلیون اصلا وجود خارجی نداره حتی اندارگزه لونه موش!!
  اگهی دیوار زدم واسه اینکه یه بدبخت مثل خودم پیدا کنم دقیقا هم زدن فقط خانمها تماس بگیرند وهمخونه خانم میخوام!!حتی ۵ رهن واجاره۱۰۰ هم یافت نمیشه.
  خونه واجاره و… ببینید بعد بنویسید.از بس گرونه !! ریشه اس فقر هست وفقرررررر
  یه جون ۲۵-۳۵ ازکجا بیاره؟؟

 12. اگر وضع اقتصادی درست شود و محیط اجتماع برای سالم زیستن فراهم گردد و خانواده ها برای جوانان خود وقت بگذارند
  همه چیز قابل حل است البته نه ۱۰۰ درصد هیچ زمانی همه خوب نبودند حتی زمان پیامبران پس انسن ها و جوامع همیشه درصدی از اینگونه موارد داشته فقط باید کنترل شود و کاهش یابد و از خدا کمک گرفت برای رسیدن به جامعه ایده ال

 13. کمی با نگاه مثبت هم نگاه کن از کجا معلوم اینها همه پسر بودند و به دنبال همخوانه دختر بودند در ضمن اگر پسر باشد و همخوانه پسر بخواهد و یا بالعکس دختر باشد و همخوانه دختر بخواهد دیگر مشکل نداریم و تمامی مسئل حل شد؟
  کمی با واقعیتهای جامعه باشیم و نیمه پنهان جامعه را هم ببینیم اولا با فرهنگ نه غربی و نه شرقی یک فرهنگ غیر اسلامی حاکم کرده ایم که جوانان کشور در رنج و عذاب هستند
  اگر این کشور غربی بود یا شرقی بود حداقل با نوع فرهنگ انها تربیت می شد و نیازهای جنسی و عاطفی خود را در همان الگو پاسخ می گفت که اینطور نیست
  از آن طرف تجملات و سبک زندگی غربی را در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ترویج می فرمایید و هیچکس نمی تواند با این شرایط ازدواج کند
  و از آن طرف فرهنگ غنی اسلامی را که صیغه راهکاری شرعی و عقلی را به یک تابو تبدیل کرده ایم که زنا بشود و حرام انجام بشود ولی صیغه نشود!
  بقول معروف چنان عرصه را بر روی این جوانان تنگ کرده ایم حتی پسر با پسر و دختر با دختر بسیار روابط نامشروع را رونق داده ایم و البته چنا تسبیح هم اب می کشیم و کشور اسلامی می گوییم عین اینکه همه مسائل مربوط به دشمن است
  نیاز جنسی را خداوند در این انسانها ودیعه گذاشته و دشمنی وجود ندارد

 14. مادر دیروز؛دختر امروز؛مادر امروز،دختر فردا،وای به حال ما

 15. چطور با این آگهی ها به ذهن تون رسید که اگهی دهنده مرد بوده؟
  کجاش نوشته؟
  می تونه آگهی دهنده خانوم باشه
  متاسفم که نگاه غالب در جامعه ما جنسیت زده است و پیش فرض «مرد بودن» است

 16. منم با خیلی از دوستان که دید زاویه داری ندارن موافقم که کجای این پیام ها نوشته جنسیت آگهی دهنده مرد بوده که دنبال همخونه زن میگرده .
  این سایتها هم فقط دنبال بازدید کننده می گردن به هرقیمتی که شده ،هر مزخرفاتی می خوان می نویسن که بازدید سایت بیشتر بشه
  خام این مطالب سایت ها نشید .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*