آخرین خبرها
تعداد بازدید : 6,448

۹ نظر

 1. خب که چی
  مثلا!!!!!!!!!!

 2. چرا انقدر به اين ديپلماتيت دوست داشتنى ما گير ميديد!
  بعد هشت سال احساس ميكنيم يه تيم ديپلماسى داريم كه نماينده ملت ايرانه….

 3. سلام بچه ها حالتون چطوره

 4. این عکسو احتمالا آقا محمد سایتمون گرفته.

 5. درسرزمين هاي ديگر ، هنوز ملت ها و قبيله ها باقي هستند ولي در بين ما اي برادران ، تنها دولت ها وجود دارند .
  دولت ؟ مقصود از اين كلمه چيست ؟ گوش فراداريد تا برايتان درباره مرگ مردم سخن گويم : دولت ، خونسردترين تمام غول هاست . دروغ هاي خود را با سردي تمام ادا مي كند و اين است دروغي كه از دهان او بيرون مي تراود : من همان مردمم . و اين دروغ است . كساني كه ملت را آفريدند آفريدگار بودند و يك عقيده را بر ملت دميدند و بدين نحو به زندگي خدمت كردند . نابودكننده اند كساني كه براي ملت دام مي گسترند و نام خود را دولت مي گذارند و بر ملت ، شمشير و هزارها شهوت تحميل مي كنند . در جايي كه هنوز ملت باقي است دولت را نمي فهمد و آن را مانند چشم بد و زيرپاگذاشتن سنت ها ، دشمن مي دارد . هر ملتي مفهوم خاصي از نيكي و بدي دارد كه همسايگان او آن را درك نمي كنند ، هر ملتي براي خود مفهوم خاصي از حقوق و سنن يافته است . ولي دولت به تمام مفاهيم نيك و بد دروغ مي گويد . هرچه كه مي گويد دروغ است و هرچه دارد از راه دزدي به دست آورده است . دروغ محض است و با دندان هاي عاريه دزدي ، گاز مي گيرد . حتي امعا و احشاي او نيز تقلبي است . نشانه دولت ، مغالطه در مفاهيم نيك و بد است . تعداد متولدان ، بيش از حد لزوم است . دولت را براي اين زايد مردمان ، اختراع كردند . ببينيد اين زايد مردمان به سوي آن مي گروند و به سمت آن جذب مي شوند . ببينيد چگونه دولت ، آن ها را پاره كرده و مي جود ! اين غول چنين مي گويد : در زمين ، كسي بزرگتراز من نيست ، من انگشت آمر يزدان در اين جهانم . و تنها كوتاه بينان و درازگوشان نيستند كه در مقابل او به زانو در مي آيند ، افسوس ! اي ارواح بزرگ ، اين غول حتي در ضمير شما دروغ هاي لعنتي خود را تلقين مي كند ! افسوس كه او آن هايي را كه داراي قلبي بخشنده و حاضر به فداي نفس باشند نيز مسحور مي كند . آري ، حتي شما را اي فاتحان خداي كهن ، شمارا نيز تسخير مي كند . شما از آن جنگ خسته و مانده شده ايد و خستگي و كوفتگي شما كمك بزرگي به اين بت نوين مي كند . من آنجايي را دولت مي خوانم كه در آن ، خواه خوب و خواه بد خود را گم مي كنند و جايي كه در آن خودكشي تدريجي مردمان را زندگي نام مي دهند . تقاضا دارم اين زايد مردمان را در نظر گيريد ! اينان نتيجه زحمت هاي مخترعان و گنجينه فاضلان را براي خود مي دزدند و دزدي خود را فرهنگ نام مي دهند و هرچه به دست آن ها مي رسد اسباب ناخوشي و مصيبت مي گردد . تقاضا دارم اين زايد مردمان را نظاره كنيد ! اينان ، همه بيمارند و صفراي خود بيرون ميدهند و نام آن را روزنامه مي نهند ، آن ها يكديگر را مي درند ليكن نمي توانند تحليل كنند . تقاضا دارم اين زايد مردمان را نظاره كنيد ! اينان ثروت مي اندوزندو با آن فقيرتر مي شوند . اين بيماران ، قدرت را مي جويند ولي قبل از هرچيز به دنبال اهرم قدرت ؛ يعني ، پول مي روند . بنگريد كه چگونه اين ميمون هاي چست و چالاك بالا مي روند ؟ آن ها از روي يكديگر بالا مي روند و يكديگر را در وسط پرتگاه پرگل و لاي فرو مي برند . همه ، بدون استثناء طالب تاج و تختند و اين از فرط ديوانگي آن هاست زيرا تصور مي كنند ، سعادت بر روي تاج و تخت قرار دارد ولي بر روي تاج سلطنت اغلب كثافت قرار دارد و تخت هم بر روي كثافات مستقر شده است . تقاضا دارم اين زايد مردمان را نظاره كنيد ! اي برادران ، آيا شما هم خود را در شهوات اينان خفته خواهيد كرد ؟ بهتر است پنجره ها را شكسته و خود را به بيرون از اين قفس پرتاب كنيد ! از شما تقاضا مي كنم از اين بوي گند و از اين بت پرستي اين مردمان زايد بپرهيزيد ! از اين بوي تعفن و از دود قرباني هاي بشري ، پرهيز كنيد . هنوز زمين ، براي روح هاي بزرگ آزاد است . حقا ، آن كس كه كم تر مالك است كم تر مملوك ديگران است . درود بي پايان بر فقر معتدل باد ! آن جايي كه دولت وجود ندارد و مردم غيرزايد يافت مي شوند و براستي در آن جاست كه آواز مرد ، يعني آواي مرد تنها شنيده مي شود . اي برادران از شما تقاضا دارم در جستجوي جايي باشيد كه در آن جا دولت وجود نداشته باشد .

 6. میز شام بود یا صبحونه؟
  نون پنیر دسته جمعی چه حالی می ده تو وین!!!!!!!!!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*